תקנון ומדיניות ביטול עסקה / הזמנה

אתר circle-websites.com ח.פ: 314863762, כתובת: אלומות 6, מעלות תרשיחא, טלפון: 050-9190772

ברוכים הבאים לאתר circle-websites.com (ה”אתר”). האתר הינו אתר תדמית לשירותי דיגיטל של בניית אתרים ובנוסף משמש כפלטפורמה למסחר אלקטרוני המאפשרת לך, המשתמש, לרכוש מוצרים דיגיטליים ביניהם: “כרטיס ביקור דיגיטלי” , “הזמנה דיגיטלית” הזמנה אישית ומותאמת על פי דרישות הלקוח בטופס מילוי הפרטים.

כאן תוכלו למצוא את התקנון שלנו המתאר את התנאים וההגבלות השימוש באתר.

הכניסה לאתר מהווה הסכמה לתנאי השימוש המפורטים להלן. בכניסה ושימוש באתר, אתה מצהיר ומוותר כי קראת והבנת את תנאי השימוש ומסכים להם. אם אינך מסכים לתנאים אלו, אנא הימנע מלהשתמש באתר.

כלל הוראות תנאי השימוש מיועדות לשני המינים, והשימוש בלשון זכר נעשה לצורך נוחות בלבד.

אנא שימו לב כי בשימוש באתר וברכישת מוצרים בו, הנכם מסכימים להסכמים ולהתחייבויות המפורטות בהמשך:

הגדרות
בתקנון זה יהיו למונחים המוגדרים בו המשמעות שלהלן:
עוסק מורשה – 314863762
האתר – אתר האינטרנט בכתובת: circle-websites.com

המוצרים – המוצרים המופיעים באתר ומוצעים למכירה.
יום עסקים – ימי חול, ראשון עד חמישי, לא כולל שישי, שבת, ערבי חג וחול המועד.
משתמש/ת – כל אדם העושה שימוש באתר, בשירותים ובתכנים הכלולים בו, לרבות הזמנת ורכישת מוצרים.

כללי
1.האתר משמש כאתר תדמית וחנות למוצרים דיגיטליים.

2. לכל שאלה ו/או הבהרה ו/או בירור ניתן לפנות ישירות לשירות הלקוחות של העוסק בדוא”ל [email protected] או בטלפון: 050-9190772

3. תקנון זה הינו הבסיס החוקי להזמנות ולגלישה באתר והוא מהווה חוזה התקשרות המסדיר את היחסים בין העוסק לבין המשתמשים באתר. גלישה באתר ו/או ביצוע פעולות באתר, מהוות הסכמת המשתמש לקבל ולנהוג בהתאם להוראות התקנון. אם אינך מסכים לתנאי מתנאי תקנון זה, הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר. התקנון מנוסח בלשון זכר אך מיועד לשני המינים כאחד.

4. ביצוע הזמנה ו/או רכישה של מוצר באמצעות האתר כפוף להוראות ותנאי תקנון זה, ובכפוף לכל דין, לא תהיה למשתמש ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד האתר ו/או העוסק ו/או מי ממנהליהם ו/או עובדיהם, בכל הקשור להוראות והתנאים של תקנון זה.

5. העוסק שומר לעצמו את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם על פי שיקול דעתו הסביר בנסיבות העניין וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת.

6. מחירי המוצרים כוללים מע״מ, אם חל על פי הדין, אך לא כוללים דמי משלוח.

7. רישומי המחשב של העוסק בלבד, בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.

8. תמונות המוצרים המוצגות באתר הנן להמחשה בלבד ואינן מחייבות כלל את העוסק.

9. העוסק רשאי להפסיק את פעילות המכירה באתר בכל עת.

10. העוסק עושה ככל יכולתו לוודא שהמידע המוצג באתר יהיה שלם ומדויק ביותר אך יודגש, כי עלולים להופיע בו בתום לב, אי דיוקים או שגיאות ובכפוף לאמור בדין החל, העוסק לא יישא באחריות כל שהיא הנובעת מהן.

11. העוסק רשאי לעדכן את מחירי המוצרים הדיגיטליים באתר ואת תעריפי המשלוחים מעת לעת ובלא צורך בהודעה מוקדמת. המחיר התקף ביחס להזמנה שבוצעה הוא המחיר שהתפרסם באתר בעת השלמת תהליך ההזמנה (הכולל את מסירת פרטי כרטיס אשראי). אם עודכנו המחירים לפני שהושלם תהליך ההזמנה, יחויב המשתמש לפי המחירים המעודכנים.

12. העוסק רשאי להציע מבצעים, הטבות והנחות באתר או בכל אמצעי תקשורת אחר – לרבות טלפון, דואר אלקטרוני או הודעת טקסט, בכפוף לקבלת הסכמות על פי הדין. העוסק רשאי בכל עת להפסיק מבצעים, הטבות והנחות אלה, להחליפם או לשנותם, בכפוף להוראות הדין החל.

13. תנאי השימוש באתר חלים על השימוש באתר ובשירותים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר, כמו כן הם חלים על השימוש באתר בין אם באמצעות רשת האינטרנט, ובין אם באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.

14. בעת הרשמה לאתר, מוצעת אפשרות הרשמה לתפוצת המשתמשים הרשמיים של האתר. באם המשתמש מעוניין להסיר את עצמו מן הדיוור לאחר שנרשם, הוא יכולה לעשות זאת בקלות דרך הלינק בתחתית הדוא”ל שהתקבל או בפנייה בכתב לדוא”ל: [email protected]

15.המשתמש מאשר כי לזכות העסק האפשרות להסיר משתמש כפול על פי שיקול דעתו.

16.תיוג החנות ברשת האינסטגרם מהווה הזמנה לשיתוף התוכן. כל משתמש המעוניין להסיר תוכן אשר שיתף מוזמן לפנות לשירות הלקוחות בכל דרך, והסרת התכנים תתבצע במקום.

17. ביצוע הזמנות על ידי משתמש מתחת לגיל 18 בעת ביצוע ההזמנה ייעשה אך ורק בצירוף אישור הורה ו/או אפוטרופוס. הזנת פרטי אשראי של הורה ו/או אפוטרופוס ייחשבו כמתן הסכמה לביצוע הרכישה על ידי משתמש קטין.

18. העוסק רשאי, על פי שיקול דעתו הסביר בנסיבות העניין, להפסיק את הפעילות באתר בכל עת וללא הודעה מראש, תוך כיבוד התחייבויות קיימות.

19. העוסק רשאי ושומר לעצמו את הזכות למנוע את הגישה לאתר או למנוע אפשרות להזמין מוצרים באמצעות האתר או לבטלן או להפסיק את השימוש של המשתמש באתר בכל מקרה בו: (א) המשתמש ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבירה על הוראות הדין; (ב) המשתמש הפרה תנאי מתנאי התקנון או כל הוראה מחייבת אחרת שתופיע באתר או במסמכי התקשרות אחרים החלים בין המשתמש לעוסק; (ג) המשתמש ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בו ו/או במי מטעמה ו/או בצד ג’ כלשהו, לרבות משתמשים אחרים באתר או בפעילות התקינה של האתר, לרבות ומבלי לגרוע, הזמנות פיקטיביות ו/או ביטולים מכוונים של עסקאות; (ד) אם ישנו חוב כספי לעוסק ו/או לחברות הקשורות עמה וחלף המועד לתשלומו; או (ה) מכל סיבה אחרת שאינה מפורטת לעיל ושהעוסק מצא לעצמו לנכון, לפי שיקול דעתו הסביר בנסיבות העניין.
במקרים כאמור תהא לעוסק הזכות להתחקות אחר השימוש של המשתמש באתר, להעביר את דפוסי התנהגות המשתמש לרשויות הרלוונטיות ו/או לצדדים שלישיים אשר יוכיחו, להנחת דעתו, כי הינם נפגעים מהפעילות המפרה של המשתמש וכן כל פעולה אחרת אשר העוסק ימצא לנכון לנקוט כדי להגן על קניינו או על זכויותיו ו/או זכויות צדדים שלישיים.

20. המוצרים הדיגיטליים “כרטיס ביקור דיגיטלי” או “הזמנה דיגיטלית” נשלחים לאימייל ולוואטסאפ שהמשתמש ציין בטופס ההזמנה.

21. המוצרים הדיגיטליים “כרטיס ביקור דיגיטלי” או “הזמנה דיגיטלית” נשלחים כקישור (URL) של כתובת האתר: circle-websites.com בצירוף סיומת מותאמת לכתובת על פי כותרת המוצר, לדוגמה: circle-websites.com/hagit-hanin

ביצוע הזמנות דרך האתר

1.הזמנה ורכישת מוצרים תתבצע על ידי המשתמשים באתר באמצעות הזמנה כ”אורח”. 
יובהר כי מילוי כל הפרטים לצורך הזמנה באתר, מהווה תנאי מוקדם לביצוע ההזמנה.
2. העוסק לא יעשה בפרטי המשתמש כל שימוש, אלא בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר, ובהתאם לתקנון.

3. על מנת להבטיח את ביצוע ההזמנה, יש להקפיד על מסירת כל הפרטים הנדרשים באתר באופן מדויק ועדכני. ככל שיימסרו פרטים שגויים, העוסק לא יוכל להבטיח קליטת וביצוע תקין של ההזמנה כך שהמוצרים הדיגיטליים יגיעו ליעדם וישלחו לוואטסאפ ולאימייל תקין. במקרה של פרטים שגויים, העוסק ישלח הודעה וינסה ליצור קשר עם המשתמש כדי להסדיר את ההזמנה. במקרה ולא תהיה אפשרות ליצור קשר העוסק יבטל את העסקה דרך חברת האשראי של PayPal דרכה התבצע התשלום.

4. תנאי לביצוע הזמנות באמצעות האתר הוא החזקה של המשתמש בכרטיס אשראי או באמצעי תשלום תקף אשר אינו מוגבל ו/או חסום. אם נעשה שימוש בכרטיס אשראי, ייעשה שימוש רק בכרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי תקף, שהונפק בישראל ע”י אחת מחברות כרטיסי האשראי. היה והמשתמש עושה שימוש בפרטי כרטיס אשראי או אמצעי תשלום אחר של צד שלישי כלשהו, השימוש בכרטיס האשראי או (לפי העניין) אמצעי התשלום הנ”ל הנו על דעתו ובהסכמתו המלאה של הבעלים הרשום של כרטיס האשראי או אמצעי התשלום, והמשתמש ישא בלעדית באחריות המלאה וישפה את העוסק באופן מידי בגין כל תביעה ו/או דרישה של הבעלים של כרטיס האשראי או אמצעי התשלום האחר או צד שלישי כלשהו בקשר לשימוש של המשתמש בכרטיס אשראי או אמצעי התשלום האחר כאמור.

5. עם ביצוע ההזמנה ע״י המשתמש יבצע העוסק בדיקה של פרטי כרטיס האשראי, ועם אישור ההזמנה ע״י חברות האשראי, תישלח הודעה על כך למשתמש בדבר אישורה.

6. פרטי ההזמנה כפי שהזין המשתמש בטופס ההזמנה ורישום העסקה במחשבי העוסק יהוו ראייה חלוטה וסופית לנכונות העסקה.

7. במקרה בו לא אושרה העסקה ע״י חברת האשראי, יקבל המשתמש הודעה מתאימה על כך והוא יידרש למסור אמצעי תשלום אחר.

8. בנוסף לאישור הנדרש מאת חברת האשראי כאמור לעיל, אישור פעולת ההזמנה מותנה בזה שהמוצר המבוקש אכן קיים במלאי מחסני העוסק במועד האספקה המבוקש ו/או במועד ההזמנה. היה והמוצר אינו קיים במלאי, תבוטל ההזמנה, וככל שחויב המשתמש בגינה יזוכה בהתאם. למען הסר ספק, למשתמש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בעניין זה כלפי העוסק ו/או מי מטעמו בגין כל סוג של נזק, בין נזק ישיר או נזק עקיף, אשר נגרם למשתמש ו/או לצד ג’ כתוצאה מכך. יש להדגיש ולהבהיר, כי ייתכנו מצבים בהם על אף שפריט מסוים מוצג באתר כקיים במלאי, בפועל אותו פריט אינו קיים במלאי ולא ניתן לספק אותו – במצבים אלו תבוטל העסקה ולמשתמש לא תהא טענה בקשר לכך בכפוף להשבת הסכום ששולם לחברה על ידו.

9. כל משתמש יהא רשאי להזמין מוצר ולבחור יעד מבוקש למשלוח וזאת על ידי עדכון היעד המבוקש בטופס ההזמנה. מובהר כי ניתן להזמין מוצר ולבחור יעד מבוקש למשלוח אך רק מרשימת היעדים שאליהם העוסק מבצע. מובהר בזאת, כי היעד האחרון למשלוח שיעודכן על ידי המשתמש יישמר במאגר העוסק כיעד המבוקש שלו להזמנות עתידיות ובאחריות הלקוח לוודא כי היעד המבוקש נכון ועדכני בכל הזמנה והזמנה.

10. לאחר שהוזנו פרטי התשלום בדף התשלום, יישלח למשתמש אישור באמצעות הדוא”ל. אישור זה אינו מחייב את העוסק לספק את המוצרים, והוא רק מעיד שפרטי ההזמנה נקלטו.

11. אם יתברר שכרטיס האשראי של המשתמש או מי מטעמו אינו תקף, או שחברת כרטיסי האשראי איננה מכבדת את העסקה, או שהמוצר המבוקש איננו מצוי במלאי שבידי העוסק, העוסק יצור קשר עם המשתמש לשם השלמת העסקה או ביטולה.
12. יש לקחת בחשבון שזמני המשלוח עלולים להתארך מעבר למצוין.

13.פרטי ההרשמה של המשתמש שנמסרו בזמן יצירת חשבון באתר מיועדים גם לשליחת מסרים ודיוור במייל, בלחיצה על כפתור ההרשמה המשתמש מצהיר את הסכמתו לקבלת דיוור זה. 

מילוי / שינוי פרטים ותוכן בהזמנה

1. באחריות המשתמש למלא את טופס ההזמנה בצורה המדויקת ביותר ולהעביר את כל הפרטים הנדרשים לבניית המוצר.

2. בכרטיס ביקור דיגיטלי- יש למלא את כל פרטי העסק הנכונים, לעלות את התמונות הרלוונטיות, לבחור צבעים ורקע לעיצוב. 

3. בהזמנה דיגיטלית- יש למלא את כל פרטי האירוע הנכונים, לעלות את התמונות הרלוונטיות, לבחור צבעים ורקע לעיצוב. 

4. במקרה שהטופס ההזמנה של המוצר לא יהיה מלא בכל הסעיפים ויהיו פרטים חסרים, פרטים אלה לא יופיעו במוצר עצמו.

5. במקרה שלא ישלחו תמונות למוצר, המוצר יהיה ללא תמונות.

6. במקרה שלא יבחרו צבעים לעיצוב המוצר, צוות האתר יבחר צבעים מתאימים ביותר למוצר.

7. במידה וברצונכם לשנות פרטים, תוכן או עיצוב באחד מהמוצרים שהזמנתם: “כרטיס ביקור דיגיטלי” או “הזמנה דיגיטלית” תוכלו לכתוב לנו בוואטסאפ שמספרו: 972509190772+ או דרך שליחת הודעה האימייל שלנו: [email protected] 

8. עריכת המוצר ושינוי הוא חד פעמי ולכן על המשתמש להקפיד למלא את הטופס כנדרש על כל הסעיפים, להוסיף הערות במידת הצורך, לעלות את התמונות הרלוונטיות ביותר, לבחור צבעים לעיצוב.

ביטול עסקה / הזמנה

1. ביטול עסקה תתאפשר עד 24 שעות מרגע הזמנת השירות הדיגיטלי, כל זמן מעבר אין אפשרות של ביטול וקבלת החזר כספי.

2. החזר כספי במסגרת ביטול עסקה של עד 24 שעות יעשה באותם תנאי תשלום של הלקוח- לקוח ששילם באשראי יקבל זיכוי החזר לאשראי.

3. בכל מקרה אחר ומעבר ל24 שעות מרגע ההזמנה לא תתאפשר החזרה של כספי ההזמנה ולא התאפשר לבצע ביטול עסקה.

Scroll to Top

Master class

BY BINAT

הרשמה למאסטר קלאס

מלאי את כל פרטיך ולאחר מכן תועברי לעמוד התשלום באמצעות אפליקציית Bit

תודה על הרשמתך למאסטרקלאס

כדי לסיים את תהליך ההרשמה עלייך להעביר תשלום באמצעות אפליקציית bit, סרקי את הקוד או לחצי על ”תשלום באמצעות bit

מחיר כרטיס יחיד:

₪900

מחיר כרטיס זוגי:

₪1700

* יש לציין את שמך המלא ב”סיבת העברה” באפליקציה

* חשבונית תשלח לאימייל שלך

תודה, התמונות שלכם נשלחו בהצלחה!

המשיכו לשלב השני >>

מעוניינים בשירותים שלנו? או שבא לכם להתייעץ?

נשמח לתת מענה לשאלות ולהתייעצות, השאירו פרטים כאן ונחזור אליכם בהקדם.

דילוג לתוכן